کنگره دندانپزشکی گلستان با رویکرد ارتقا کیفیت زندگی

کنگره دندانپزشکی گلستان با رویکرد ارتقا کیفیت زندگی

نخستین کنگره دندانپزشکی گلستان با رویکرد ارتقا کیفیت زندگی در آذرماه ۹۷ در شهر گرگان بر پا می شود. مفتخریم که در این رویداد، پیشکسوت های گرامی را در کنار خود داریم

نخستین کنگره دندانپزشکی گلستان با رویکرد ارتقا کیفیت زندگی در آذرماه ۹۷ در شهر گرگان بر پا می شود. مفتخریم که در این رویداد، پیشکسوت های گرامی را در کنار خود داریم. در برگزاری این کنگره هدف این است که ارتقا کیفیت زندگی به عنوان مساله ای مهم در امر سلامت کشور خصوصا سلامت دهان جامعه، کانون توجه قرار گرفته و با القای نگاهی متفاوت انگیزه ای برای تغییر ایجاد شود. انتخاب موضوعات بدیع برای پانل های سخنرانی و کارگاهی از نقاط قوت برنامه ریزی ها بوده است. این کنگره همزمان با پاییز که جلوه خاصی به طبیعت استان می بخشد برگزار می شود. شهر گرگان به لحاظ طبیعت و اقلیم خاص، دارای جاذبه های گردشگری بوده و سعی شده که در برنامه مهمانان بازدیدهای سیاحتی گنجانده شود. امیداست با حضور سبز دندانپزشکان عزیز بتوانیم میزبانانی لایق باشیم و خاطره ای خوش برای ایشان رقم زنیم.
کلمات کلیدی

اخبار داخلی آرشیو ...


همایش و سمینار آرشیو ...