همایش ملی ارتقای سلامت دهان و دندان خانواده با محوریت ارتقاء سلامت دهان و دندان ، سواد سلامت دهان و دندان و ارتقاء سلامت معنوی

همايش ملي ارتقاي سلامت دهان و دندان خانواده

همایش ملی ارتقای سلامت دهان و دندان خانواده با محوریت ارتقاء سلامت دهان و دندان ، سواد سلامت دهان و دندان و ارتقاء سلامت معنوی

سومين همايش پژوهشي ساليانه دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان تحت عنوان همايش ملي ارتقاي سلامت دهان و دندان خانواده 5 و 6 اسفند ماه 95

سومين همايش پژوهشي ساليانه دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان تحت عنوان همايش ملي ارتقاي سلامت دهان و دندان خانواده با امتياز بازاموزي جهت دندان پزشكان و با محورهاي علوم پزشكي، سلامت معنوي، سواد سلامت و ارتقاء سلامت،  پنجم و ششم اسفندماه سال 95 در دانشكده دندان پزشكي دانشگاه برگزار مي گردد.

دانشجويان و محققين و اساتيد محترم مي توانند تا پايان دي ماه چكيده مقالات خود را به وب سايت همايش ارسال فرمايند.


وب سایت : www.semums.ac.ir 

کلمات کلیدی

اخبار داخلی آرشیو ...


همایش و سمینار آرشیو ...