فراخوان ها

پنجمین کنفرانس علمی و دوره طلایی نانو
ثبت نام پنجمین کنفرانس علمی و دوره طلایی نانو با حمایت پژوهشگاه نیرو آغاز شد.

پنجمین کنفرانس علمی و دوره طلایی نانو

دوره طلایی نانو که بعنوان یکی از برترین دوره های پژوهش محور کشور شناخته می شود ، بمنظور تلفیق و یادگیری علوم و فناوری نانو و استفاده از آن در سایر علوم تحصیلی ، سالیانه یک بار در برترین واحد های علمی کشور برگزار میگردد. که پنجمین دوره آن امسال در تاریخ 4 و 5 آذر ماه ، با حضور کارگروه های عمومی و تخصصی رشته های خاص، در انستیتو پاستور ایران- تهران برگزار خواهد شد. دبیر علمی کنفرانس و دوره ،آقای پروفسور عظیم اکبرزاده (ریاست اسبق پایلوت نانوبیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران) و دبیر اجرایی کنفرانس و دوره آقای مهندس عباس میرزاپور (مدیر نهاد ترویج نانو واحد علوم و تحقیقات) و مدرسان دوره اساتید دارای گواهی توانمندی تدریس سطح الف ستاد فناوری نانو و اساتید متخصص هیئت علمی انستیتو پاستور ایران می باشند.

دوازدهمین دوره آموزشی RCT-GCP

دوازدهمین دوره آموزشی RCT-GCP

از تاریخ 15 لغایت 17 دی ماه سال 1394 توسط مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.

اخبار داخلی آرشیو ...


همایش و سمینار آرشیو ...