اطلاعیه آغاز ششمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر

اطلاعیه آغاز ششمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر

دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت سال تحصیلی 99-98 در مراکز میزبان پذیرای داوطلبین محترم واجد شرایط آیین نامه برنامه پزشک پژوهشگر می باشد.

به استحضار می رساند ششمین فراخوان پذیرش دانشجو از طریق برنامه پزشک پژوهشگر آغاز گردیده است.

دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت سال تحصیلی 99-98 در مراکز میزبان بشرح جدول ذیل پذیرای داوطلبین محترم واجد شرایط آیین نامه برنامه پزشک پژوهشگر می باشد. توصیه می گردد ضمن مطالعه آیین نامه پزشک پژوهشگر، جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی rcd.research.ac.ir  مراجعه فرمایید.

 

 

ردیف

مرکز تحقیقات/دانشگاه

ظرفیت پذیرش سال 1398

1

پژوهشکده گوارش و کبد/ تهران

2

2

مرکز تحقیقات روانپزشکی/ تهران

1

3

مرکز تحقیقات چشم / تهران

2

4

مرکز قلب تهران / تهران

2

5

پژوهشگاه غدد درون ریز و متابولیسم / تهران

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم / تهران

2

6

مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک / تهران

1

7

مرکز تحقیقات سلامت عمومی(سالمندان) / تهران

1

8

مرکز تحقیقات نقص ایمنی کودکان / تهران

1

9

موسسه ملی اعتیاد / تهران

1

10

مرکز تحقیقات سرطان / تهران

1

11

مرکز تحقیقات روماتولوژی/ تهران

1

 

جدول ظرفیت پذیرش دستیار پزشک پژوهشگر در مراکز تحقیقاتی دارای مجوز میزبانی برنامه در سال 1398

 

 

 

 

 

 

.

 

کلمات کلیدی

اخبار داخلی آرشیو ...


همایش و سمینار آرشیو ...