معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: هدف اصلي از فعاليت شركت هاي دانش بنيان، تبديل دانش به ثروت است.

معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: هدف اصلي از فعاليت شركت هاي دانش بنيان، تبديل دانش به ثروت است.

تبديل ثروت دانش به ثروت؛ هدف شركت هاي دانش بنيان/ مراكز رشد اقماري تسهيل گر فعاليت شركت هاي استارت آپي هستند

محمدعلي صحرائيان معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي تهران در گفت وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمي پزشكي باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار كرد: مصوبات كميته فناوري ايجاب مي كند كه مراكز رشد اقماري در هر فضايي از دانشگاه ها كه امكان آن وجود داشته باشد، تأسيس شوند؛ چه در مراكز تحقيقاتي و چه در دانشكده ها اگر فضايي را در اختيار معاونت فناوري قرار دهند به يكي از مراكز رشد اقماري تبديل مي شود.

وي تصريح كرد: اين مراكز در اصل براي كمك به شركت هاي دانش بنيان در نظر گرفته شده اند و در اختيار آن ها قرار مي گيرند تا بتوانند فعاليت خود را انجام دهند؛ چندي پيش فضايي در دانشكده فناوري هاي نوين به يكي از اين مراكز رشد اختصاص پيدا كرد تا در زمينه اطلاعات و سلامت شروع به فعاليت كند و باعث شد تا سه شركت دانش بنيان با استقرار در اين ساختمان شروع به فعاليت كند.
صحرائيان گفت: هدف اصلي از تأسيس اين مراكز و فعاليت شركت هاي دانش بنيان تبديل دانش به ثروت است، از طرفي نزديكي مراكز تحقيقاتي به مركز رشد ارتباطي تنگاتنگ بين دانشگاه ها و مراكز رشد ايجاد مي كند كه اين امر بحث توليد دانش و تبديل آن به ثروت را تسهيل مي كند.

معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي تهران بيان كرد: حضور شركت هاي دانش بنيان و اختصاص اين مراكز به فعاليت آن ها بخشي از زنجيره توليد علم را در كشور ما را تأمين مي كند؛ مصوباتي خوب براي تسهيل فعاليت اين شركت ها در نظر گرفته شده كه تا امروز باعث تسريع فعاليت اين شركت ها شده است.

انجام بيش از 2 هزار فعاليت پژوهشي در دانشگاه علوم پزشكي تهران وي درباره فعاليت هاي تحقيقاتي در دانشگاه علوم پزشكي تهران تشريح كرد: در حال حاضر در حدود 2 هزار طرح پژوهشي در دانشگاه علوم پزشكي تهران در حال انجام است كه به زودي شاهد ثمرات آن خواهيد بود؛ علي رغم وجود مشكلات و شرايط حاد اقتصادي و بحران بودجه در دانشگاه و كشور تلاش تمام مسئولين دانشگاه بر آن است تا بدنه پژوهش و تحقيق آسيب نبيند.

هدف شركت هاي دانش بنيان تبذيل ثروت دانش به ثروت است/ مراكز رشد اقماري فضاي برا تسهيل فعاليت شركت هاي دانش بنيان است.

صحرائيان يادآوري كرد: مسئولين دانشگاه تمام تلاششان را براي كمك به طرح هاي پژوهشي و شركت هاي دانش بنيان مي كنند و در حد توان پشتيبان آن ها هستند؛ تأسيس مراكز رشد اقماري يكي از اين حمايت ها و پشتيباني هاست و معاونت پژوهشي به انجام اين كار و مراكز رشدي كه تا به امروز تاسيس شده است، بسنده نمي كند.
کلمات کلیدی

اخبار داخلی آرشیو ...


همایش و سمینار آرشیو ...