اعطای تسهیلات تشویقی به مقالات منتشر شده در مجلات معتبر

اعطای تسهیلات تشویقی به مقالات منتشر شده در مجلات معتبر

اعطای تسهیلات تشویقی به مقالات منتشر شده در مجلات معتبر ارائه خدمات مشاوره ای برای بهبود کیفیت انتشار مقالات علمی

1- تسهیلات تشویقی مقالات به 88 عنوان مقاله منتشر شده اعضای هیات علمی و محققین دانشگاه علوم پزشکی تهران، تعلق گرفت.
2- تعداد 10 مقاله ارسالی توسط اعضای هیات علمی و محققین دانشگاه علوم پزشکی تهران یا سایر دانشگاه ها مورد ترجمه یا ویرایش قرار گرفت.

کلمات کلیدی

اخبار داخلی آرشیو ...


همایش و سمینار آرشیو ...