اخبار

ثبت نام در بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی از 15 تیرماه آغاز می گردد

ثبت نام در بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی از 15 تیرماه آغاز می گردد

پژوهشگران می توانند بطور مستقل با یک مقاله اصیل پژوهشی پراستناد، با شرایط اعلام شده در فراخوان در یکی از دو کمیته علوم بالینی و سلامت یا کمیته علوم پایه پزشکی شرکت نماید . بنابراین برای یک تحقیق خوب و ارزشمند در جشنواره جایگاه تعریف شده وجود خواهد داشت.

در شورای راهبردی پارک علم و فناوری، اساسنامه، برنامه کلان عملیاتی و آیین‌نامه نحوه پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تبادل‌نظر و تصویب قرار گرفت.
با حضور رئیس دانشگاه دومین نشست شورای راهبردی پارک علم و فناوری تشکیل شد

در شورای راهبردی پارک علم و فناوری، اساسنامه، برنامه کلان عملیاتی و آیین‌نامه نحوه پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تبادل‌نظر و تصویب قرار گرفت.

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران باهدف کمک به توسعه اقتصاد دانش‌محور و اشتغال‌زایی تخصصی ایجاد می‌شود.

راه‌اندازی مرکز رشد فناوری سلامت شعبه پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه/ حرکت در جهت نوآوری، فناوری و خلق ثروت دانش‌بنیان
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در مسیر تحقق پژوهش پاسخگو

راه‌اندازی مرکز رشد فناوری سلامت شعبه پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه/ حرکت در جهت نوآوری، فناوری و خلق ثروت دانش‌بنیان

مرکز رشد فناوری سلامت شعبه پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای بستر مناسب تحقق مأموریت پژوهشگاه در عرصه فناوری و نوآوری راه‌اندازی شد.

اخبار داخلی آرشیو ...


همایش و سمینار آرشیو ...